ข้อมูล โรงเรียนบ้านขอนซุง

807

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนซุง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120180
รหัส Smis 8 หลัก : 57040043
รหัส Obec 6 หลัก : 120180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขอนซุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khonsung
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านขอนซุง ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7/8/2501
อีเมล์ : khonsung@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:43:36 น.)