ข้อมูล โรงเรียนบ้านก๊อ

714

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก๊อ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120219
รหัส Smis 8 หลัก : 57040046
รหัส Obec 6 หลัก : 120219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านก๊อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankor
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านก๊อ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ :
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/4/2502
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:21 น.)