ข้อมูล โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

749

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120357
รหัส Smis 8 หลัก : 57030010
รหัส Obec 6 หลัก : 120357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกิ่วพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banKuiwphao
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านกิ่วพร้าว ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57270
โทรศัพท์ : 053-775110
โทรสาร : 53775110
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1948
อีเมล์ : bankuiwphraoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จันจว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:19:26 น.)