ข้อมูล โรงเรียนบ้านกระแล

874

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120552
รหัส Smis 8 หลัก : 57040112
รหัส Obec 6 หลัก : 120552
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกระแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankralae
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านกระแล ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 53160021
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/5/2532
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : gg.gg/bankralae-school
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:25:53 น.)