ข้อมูล โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

1027

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120410
รหัส Smis 8 หลัก : 57020107
รหัส Obec 6 หลัก : 120410
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Takoeplabpla Pittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 ท่าก๊อพลับพลา ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53724145
โทรสาร : 53724145
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29-พ.ย.-42
อีเมล์ : takoeplabpla@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 47 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14:38:47 น.)