ข้อมูล โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

721

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120471
รหัส Smis 8 หลัก : 57020196
รหัส Obec 6 หลัก : 120471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tungharajsamukkeewittaya school
ที่อยู่ : หมู่ 2 ทุ่งห้า ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 840422388
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ : tungharaj.wit@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 64 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2563 เวลา 10:04:34 น.)