ข้อมูล โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

837

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120282
รหัส Smis 8 หลัก : 57020017
รหัส Obec 6 หลัก : 120282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tantawanwittaya school
ที่อยู่ : หมู่ 7 ห้วยบง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57280
โทรศัพท์ : 53762100
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4-ก.ย.-97
อีเมล์ : tantawan.school@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120282
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ทานตะวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:44 น.)