ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์

946

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120739
รหัส Smis 8 หลัก : 57030180
รหัส Obec 6 หลัก : 120739
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisomwong School
ที่อยู่ : หมู่ 11 สมัคคีเก่า ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-161313
โทรสาร : null
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ต.ค.-09
อีเมล์ : null
เว็บไซต์ : srisomwong.circlecamp.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:23:07 น.)