ข้อมูล โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

745

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120611
รหัส Smis 8 หลัก : 57030154
รหัส Obec 6 หลัก : 120611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiseanjai
ที่อยู่ : หมู่ 22 แสนใจพัฒนา ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 063-1358730
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2512
อีเมล์ : doiseanjai@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.doiseanjai.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:51:22 น.)