ข้อมูล โรงเรียนดอยลานพิทยา

914

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยลานพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120085
รหัส Smis 8 หลัก : 57010003
รหัส Obec 6 หลัก : 120085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยลานพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOILANPITTAYA
ที่อยู่ : หมู่ 21 บ้านร่องขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 694047-8
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-ก.ย.-01
อีเมล์ : doilanpit@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://203.172.208.106
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:16:01 น.)