ข้อมูล โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

697

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120537
รหัส Smis 8 หลัก : 57010100
รหัส Obec 6 หลัก : 120537
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongmatuennernsiamwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53191351
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11-ส.ค.-11
อีเมล์ : Dongsiam@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/101
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 29.7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:05 น.)