ข้อมูล โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

895

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120099
รหัส Smis 8 หลัก : 57040030
รหัส Obec 6 หลัก : 120099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonstan rachdarunwit
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-53655033
โทรสาร : 0-53655033
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2466
อีเมล์ : chumchom1234@gmail.com
เว็บไซต์ : 57102595.thaischool.in.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:18 น.)