ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169

994

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120433
รหัส Smis 8 หลัก : 57030112
รหัส Obec 6 หลัก : 120433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Mailonkorn
ที่อยู่ : หมู่ 10 ไม้ลุงขน ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-731709
โทรสาร : 053-731709
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2517
อีเมล์ : mp169school@hotmail.com
เว็บไซต์ : mp169school.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่สาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2558 เวลา 13:19:59 น.)