ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

826

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120389
รหัส Smis 8 หลัก : 57020115
รหัส Obec 6 หลัก : 120389
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbanpongschool
ที่อยู่ : หมู่ 6 สันขี้เหล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53708262
โทรสาร : 53708033
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/2460
อีเมล์ : chumchonbanpongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14:24:09 น.)