ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

660

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120234
รหัส Smis 8 หลัก : 57020096
รหัส Obec 6 หลัก : 120234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสันมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choomchonbansanmaka
ที่อยู่ : หมู่ 1 สันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57190
โทรศัพท์ : 53761084
โทรสาร : 53761084
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 13/11/2505
อีเมล์ : sanmaka03@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 59.5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:25:15 น.)