ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย

895

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120155
รหัส Smis 8 หลัก : 57030061
รหัส Obec 6 หลัก : 120155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasaknoi Shool
ที่อยู่ : หมู่ 12 ป่าสักน้อย ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-955401
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-97
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 05:26:58 น.)