ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

739

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120159
รหัส Smis 8 หลัก : 57030065
รหัส Obec 6 หลัก : 120159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonpakhamaengoen
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านป่าคา ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-182283
โทรสาร : 53182283
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2497
อีเมล์ : pakhaschool@gmail.com
เว็บไซต์ : cpmschool.blogspot.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30.4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:43:54 น.)