ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

1106

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120647
รหัส Smis 8 หลัก : 57020214
รหัส Obec 6 หลัก : 120647
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchon Ban Pa Kor Dam
ที่อยู่ : หมู่ 10 ป่าก่อดำ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53666187
โทรสาร : 53666187
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2463
อีเมล์ : office@pkd.ac.th
เว็บไซต์ : www.pkd.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 5 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:40:45 น.)