ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

790

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120285
รหัส Smis 8 หลัก : 57020023
รหัส Obec 6 หลัก : 120285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toopardad
ที่อยู่ : หมู่ 4 ทุ่งป่าแดด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53727324
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2475
อีเมล์ : toopardad@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 21:24:26 น.)