ข้อมูล โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า

733

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120184
รหัส Smis 8 หลัก : 57040064
รหัส Obec 6 หลัก : 120184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จำไฮบ้านเหล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chamhaibanlao
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 0-5395-4448
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2482
อีเมล์ : chamhaibaanlaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.ปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00:12 น.)