โรงพยาบาลแม่สรวย

3884

โรงพยาบาลแม่สรวย

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 108 หมู่ 13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์ : – 053-786-063   – 053-786-017
– 1669,053-786-400(ห้องฉุกเฉิน(ER))
– 053-786-361(เฉพาะงานIT)
เว็บไซต์ : http://61.19.32.198/maesuaihospital/
Facebook : โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย