โรงพยาบาลแม่ลาว

3701

โรงพยาบาลแม่ลาว

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 309 ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โทรศัพท์ : ติดต่อฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 053-603100 หรือ 1669
ห้องฉุกเฉิน 035-603103
เว็บไซต์ :  http://www.maelaohospital.org
Facebook : โรงพยาบาลแม่ลาว-Maelao Hospital