โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

1050

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 200 หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-730357-8
โทรสาร : 053-730191
เว็บไซต์ : http://www.mflhospital.go.th/index.php