โรงพยาบาลแม่จัน

2101

โรงพยาบาลแม่จัน

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 274 หมู่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771300, 053-771056
โทรสาร : 053-660961
เว็บไซต์ : http://maechanhospital.go.th/
Facebook : โรงพยาบาลแม่จัน (Maechan Hospital)