โรงพยาบาลเวียงแก่น

2253

โรงพยาบาลเวียงแก่น

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์ : 0-5360-8146
เว็บไซต์ : http://wkhos.go.th/main/