โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

2195

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทรศัพท์ : 053-781342-3
โทรสาร : 053-649058
อีเมล : wiangpapao_hospital@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.wpp-hospital.com/