โรงพยาบาลเทิง

2936

โรงพยาบาลเทิง

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 146 หมู่ 20 ถนนพิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053-795259
โทรสาร : 053-795466