โรงพยาบาลเชียงแสน

2779

โรงพยาบาลเชียงแสน

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 104 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย 57150
โทรศัพท์ : 053-777317
โทรสาร : 053-777317 ต่อ 121
อีเมล : cschiangsaenhospital@gmail.com
เว็บไซต์ :  https://sites.google.com/site/chiangsaenhospital2561/home
Facebook : โรงพยาบาลเชียงแสน