โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

2034

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 111/5 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-910999, 053-700200
โทรสาร : 053-717032
เว็บไซต์ : http://www.kasemrad.co.th/Sriburin