โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

2370

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : เลขที่ 354 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053-791751-2, 053-791007, 053-791206-7 , 053-791-206
เว็บไซต์ : http://ckhos.go.th