โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2226

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : ประชาสัมพันธ์ 0-5391-7563 | อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 0-5391-7531
โทรสาร : 0 5391 7564
อีเมล : hospital@mfu.ac.th
Facebook : รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เว็บไซต์ : http://web2.mfu.ac.th/other/mfuhospital/