โรงพยาบาลพาน

2294

โรงพยาบาลพาน

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053-721345
โทรสาร : 053-721346
อีเมล : phanhospital@gmail.com , phanhospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.phanhospital.go.th
Facebook : โรงพยาบาลพาน