โรงพยาบาลพญาเม็งราย

1735

โรงพยาบาลพญาเม็งราย

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 56 ม.10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053-799033, 053-799124
โทรสาร : 053-799033
Facebook : โรงพยาบาลพญาเม็งราย