โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

1819

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 256 หมู่ที่ 15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-717649-50
โทรสาร : 053-717651 ต่อ 108
อีเมล : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ)
mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)
Facebook: โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
เว็บไซต์ : http://www.fortmengraihospital.com