พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

2239

พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย

ร่วมชมความสวยงามของพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ 
ซึ่งผสมผสานประยุกต์นำเอาศิลปะมาร่วมแสดงได้อย่างลงตัว
แสดงให้ทุกคนเห็นว่า เชียงราย …เมืองศิลปะ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
ณ สนามกีฬากลาง จ. เชียงราย วันที่ 18 พ.ย.61