อำเภอเมืองเชียงราย

1920

เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์

อำเภอเมืองเชียงรายเที่ยวไหนได้บ้างมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง เดินทางยังไง… เอาละครับหลายๆท่านมีแผนเที่ยวมาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางล่ะว่าจะไปไหนบ้าง แต่สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้จะไปไหน ผมขอแนะนำที่เที่ยวในอำเภอเมืองและรอบๆก่อนเลยครับ มีที่ไหนบ้างล่ะ บอกเลยเชียงรายวัดเยอะครับ และบางวัดเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญๆทั้งนั้น  เริ่มที่วัดที่หลายคนมาเชียงรายแล้วคงไม่พลาดนะครับนั่นก็คือ วัดร่องขุ่น  หรือที่ได้ยินคุ้นหูว่า “เฉลิมสวรรค์ ถวัลย์นรก” ตั้งอยู่ทางใต้ของตัวอำเภอ การเดินทางก็สามารถนั่งรถสี่ล้อสีฟ้าที่มีวิ่งทั่วไปในเชียงรายได้เลยครับ หรืออยากสบายหน่อยก็ TAXI เลยครับ หลายท่านตั้งใจไปเสวนากับอาจารย์เฉลิมชัย เลยทีเดียว

ไหนๆก็ไปทางนั้นแล้วก็ต่อที่ “สิงห์ปาร์ค หรือไร่บุญรอด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงเลยครับ ไร่บุญรอดเป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามอลังการ ไร่ชา สวนดอกไม้ มีรถรางพาทัวร์ครับ ออกทุกๆ 15 นาที พาชมความงามของไร่และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น ปั่นจักรยานชมความงาม หรือ zip line สำหรับผู้ที่ชอบผาดโผนสักหน่อย หากหิวๆก็จะมีร้านอาหารภูภิรมย์ที่ฟินทั้งรสชาติและบรรยากาศกันเลยที่เดียว

มีอีกหลายที่ท่องเที่ยวนะครับ ในตัวเมือง เช่น วัดมิ่งเมือง, วัดพระแก้ว, วัดงำเมือง, วัดห้วยปลากั้ง, วัดร่องเสือเต้น, บ้านดำ อ.ถวัลย์, ไร่แม่ฟ้าหลวง และอีกมากมาย

มาดูสภาพทั่วไปของอำเภอเมืองเชียงรายกันบ้างครับ

เนื้อที่ของอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 1,284 ตร.กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่จัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอเวียงชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา :  กษัตริย์ในราชวงศ์ละวะจักรราช (บางตำนานเรียกลาวจักรราช) ได้สืบสันติวงศ์ต่อจากปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองหิรัญนครยาง จนถึงเชื้อพระวงศ์พระนามว่า ลาวเมง หรือลาวเมือง ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับนางอั้งมิ่ง หรือนางเมพคำยาย(หรือนางเทพคำข่าย) และมีพระโอรสประสูติในปี พ.ศ.1781 พระนามว่า เจ้าเม็งราย (หรือเจ้ามังราย) ซึ่งได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดาเมื่อปี พ.ศ.1804 และได้มีดำริที่จะรวมเมืองน้อยใหญ่ในแคว้นล้านนา (ภาคเหนือตอนบน)ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงได้ยกทัพไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีและปราบปรามหัวเมืองต่างๆ และในช่วงที่ไปหัวเมืองฝ่ายใต้ เมื่อไปถึงดอยจอมทอง ริมน้ำกก เห็นเป็นชัยภูมิดี เหมาะแก่การป้องกันการรุกรานของทัพเม็งโกลที่กำลังแผ่อำนาจเข้าครองยูนนาน พม่า และตังเกี๋ย จึงทรงสร้างเมืองใหม่เป็นศูนย์กลางของแคว้นหิรัญนครเงินยางแทนเมืองยาง และตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “เมืองเชียงราย”
ในพ.ศ.2385 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ได้ขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมืองเชียงรายซึ่งถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งพระยากาวิละทำสงครามกับพม่ ก็ได้รับการฟื้นฟู อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่
ต่อมาได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้รวมเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง เมืองพะเยา เวียงป่าเป้า แม่ใจ ดอกคำใต้ แม่สรวย เชียงคำ เชียงของ ตั้งเป็นหัวเมืองจัตวา เรียกว่า “เมืองเชียงราย” อยู่ในมณฑลพายัพ จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ก็ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล เทศาภิบาล และมีประกาศตั้งเมืองเชียงราย เป็นจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่นั้นมา

อำเภอเมืองเชียงรายแบ่งการปกครองเป็น 16 ตำบล ได้แก่

# ชื่อตำบล
1 เวียง
2 รอบเวียง
3 บ้านดู่
4 นางแล
5 แม่ข้าวต้ม
6 แม่ยาว
7 สันทราย
8 แม่กรณ์
9 ห้วยชมภู
10 ห้วยสัก
11 ริมกก
12 ดอยลาน
13 ป่าอ้อดอนชัย
14 ท่าสาย
15 ดอยฮาง
16 ท่าสุด

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเวียงชัย ๑๒ กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาว ๑๕ กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน ๒๐ กิโลเมตร
อำเภอพาน ๔๖ กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย ๔๘ กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย ๕๓ กิโลเมตร
อำเภอขุนตาล ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย ๖๓ กิโลเมตร
อำเภอเทิง ๖๔ กิโลเมตร
อำเภอแม่ฟ้าหลวง ๖๕ กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า ๙๑ กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น ๑๒๗ กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ ๑๔๑ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๒๔ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดอยหลวง ๕๗ กิโลเมตร