อำเภอพาน

4245

พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำผาโขงงามสดใส
เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง

ข้อมูลติดต่อ ที่ว่าการอำเภอพาน
ถ.พหลโยธิน อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1495
แฟกซ์. 0-5372-1911

 

 

หากเมื่อได้มาเยือนอำเภอพานแล้วทางท็อปเชียงรายจะขอแนะนำว่า อำเภอพานเป็นแหล่งอารยธรรมเลยทีเดียว โดยมีที่ท่องเที่ยวมากมายอาทิเช่น น้ำตกปูแกง วัดจี้กง บ่อน้ำพุเย็น ถ้าผาโขง ถ้าผายาว วัดพระธาตุจอมแว่ วัดทรายขาว วัดพระธาตุสามดวง และวัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรู้จักกับสถานที่เที่ยว เรามาดูประวัติอำเภอพานกันก่อนดีกว่าครับ

ประวัติความเป็นมา :
อำเภอพานเดิมได้ปกครองตามระบอบ “พ่อเมือง” ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านฝั่งตื้น ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 8 ต.ม่วงคำ พ่อเมืองนี้ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ปกครองนครลำพูน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2450 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครอง จากระบอบพ่อเมืองขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโดยมีปลัดอำเภอ เป็นปลัดกิ่งอำเภอมาประจำเรียกว่า “กิ่งอำเภอเมืองพาน” ต่อได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพานเข้าไปอยู่กับ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ครั้นถึง พ.ศ.2451 ได้ขึ้นตรงต่อ อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เมื่อปี พ.ศ.2455 ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเมืองพาน แล้วยุบ อ.แม่ใจ และเขตอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วน ให้ขึ้นกับอำเภอเมืองพาน และย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านฝั่งตื้นไปตั้งที่ตำบลเมืองพาน อันเป็นที่ทำการอำเภอปัจจุบันมีนามว่า “อำเภอเมืองพาน” ซึ่งต่อมาทางราชการได้สั่งให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่ว่า “อำเภอพาน” เพราะชื่อคำว่า “เมือง” ไปตรงกับอำเภอเมืองเชียงราย ฉะนั้นอำเภอเมืองพาน จึงตัดคำว่าเมืองออกไป คงเรียกว่า “อำเภอพาน” มาจนกระทั่งทุกวันนี้

พื้นที่ / ลักษณะภูมิอากาศ
เนื้อที่ / พื้นที่ 1,023 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศ มีอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน

อาชีพ
อาชีพหลัก เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว ปลูกลำไย ลิ้นจี่ ปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ฯลฯ
อาชีพรอง ทำอุตสาหกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า จันสาน ตีมีด

การเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวหอมมะลิ ลำไย ลิ้นจี่ แก้วมังกร
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำส้าน แม่น้ำลาว แม่น้ำฮ่าง หนองฮ่าง
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทไทยคอสมอสฟูดส์ จำกัด,บริษัทแฟมิลี่บี จำกัด

แบ่งการปกครองเป็น 15 ตำบล , 232 หมู่บ้าน