วังมัจฉา อ.เวียงป่าเป้า

2686

วังมัจฉา..อ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์

วังมัจฉา หรืออ่างเก็บน้ำห้วยย่าคํามา” ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาขนาดเล็ก ตัวอ่างกินพื้นที่ 11 ไร่ 3 งานเศษ เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมป่าไม้ กรมชลประทาน และวัดพระธาตุแม่เจดีย์ โดยทางสภาตําบลแม่เจดีย์ใหม่ได้ทําหนังสือของบประมาณไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

ต่อมาจึงได้พัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำให้กลายเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด และเขตอภัยทานของวัด และได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์สาธิตพุทธศาสนากับป่าไม้ที่ 9 จากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

อาคารไม้ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางอ่างเก็บน้ำ ปลายทางคือศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับเรือให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลานานาชนิด เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก และยังได้บุญกันอีกด้วย