มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2566

25

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2566 ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ

สามารถดาวน์โหลดได้เเล้วที่ >>>>> : https://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2566