ร้อนนี้ไม่กลัว “ผาลาดรอยวัว” รอหมู่เฮาอยู่

1924

ผาลาดรอยวัว ตั้งอยู่ บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
ดื่มด่ำธรรมชาติเชิงดอย น้ำใสไหลเย็น พักผ่อน ผ่อนคลาย ฟังเสียงสายน้ำไหล
ทั้งยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการ ไม่ไกลจากเมือง
ระหว่างทางเข้ามีไร่สตอเบอรี่ และ ทุ่งเคียงดอย คาเฟ่ ให้แวะลองลิ้มชิมรสจ้า