“ปั่นฮอมบุญ” ร.พ.แม่ลาว 23 ธ.ค. 61

1500

ปั่น ฮอมบุญ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ลาว

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
แก้ไขกำหนดการจากวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เป็น วันที่ 23 ธันวาคม 2561
เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว
สมัครได้ที่ http://www.maelaohospital.org

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมปั่นฮอมบุญ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ลาว
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลแม่ลาว โทร 053-603100
หรือผ่านทางเฟสบุคเพจโรงพยาบาล Fb : โรงพยาบาลแม่ลาว-Maelao Hospital