อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย

เมืองพญามังราย สายใยน้ำกก พระหยกล้ำค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้ำตกใสขุนกรณ์ อำเภอเมืองเชียงรายเที่ยวไหนได้บ้างมีที่เที่ยวที่ไหนบ้าง เดินทางยังไง... เอาละครับหลายๆท่านมีแผนเที่ยวมาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางล่ะว่าจะไปไหนบ้าง แต่สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้จะไปไหน ผมขอแนะนำที่เที่ยวในอำเภอเมืองและรอบๆก่อนเลยครับ...

อำเภอแม่สาย

เหนือสุดยอดในสยาม ลืมนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช เหนือสุดยอดแดนสยาม อำเภอแม่สายเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร...

อำเภอแม่สรวย

ดอยช้างสูงเด่น ร่มเย็นพระธาตุจอมแจ้ง แหล่งชาวาวี ประเพณีสูงค่า งามสง่าศาลสมเด็จฯ ขิงเผ็ดรสดี สตรีงามน้ำใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

อำเภอแม่ลาว

แม่น้ำลาวคู่บ้าน ห้วยล้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่าเป็นมิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระบาน  

อำเภอแม่จัน

พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

อำเภอเวียงแก่น

เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ส้มโอหวานทองดี อำเภอเวียงแก่นเป็นอำเภอที่อยู่ห่างออกไปจากตำอำเภอเมืองราวๆ 100 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็น"เมืองเวียงแก่น"...

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เวียงเก่าเชียงรุ้ง เขาสูงพระบาท ธรรมชาติน้ำตก มรดกล้านนา ประชารื่นรมณ์ ชื่นชมคุณธรรม ลือล้ำผ้าไหม บ้องไฟประเพณี  

อำเภอเวียงป่าเป้า

เมืองโบราณเวียงกาหลง มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน

อำเภอเวียงชัย

พระธาตุศรีจอมเทพสวยเด่น หนองหลวงเป็นแหล่งปลา รอยพระพุทธบาทศิลาผาใหญ่ พระเจ้ากีอนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี

อำเภอเทิง

พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาว หงาว อิง คู่เมือง ภูชีฟ้าลือเลื่อง งามประเทืองดอกเสี้ยวบาน

อำเภอเชียงแสน

ถิ่นอมตะ พระเชียงแสน แดนสามเหลี่ยม เยี่ยมน้ำโขง จรรโลงศิลปะ อำเภอเชียงแสน  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีซากโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตัวอำเภอ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงแสนมีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก...

อำเภอเชียงของ

หลวงพ่อเพชรคู่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ แหล่งผ้าทอน้ำไหล ประตูใหม่อินโดจีน

อำเภอพาน

พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตลำไย ถ้ำผาโขงงามสดใส เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร งามตระการพระธาตุสามดวง เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง ข้อมูลติดต่อ ที่ว่าการอำเภอพาน ถ.พหลโยธิน อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย...

อำเภอพญาเม็งราย

ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน

อำเภอป่าแดด

ป่าแดดข้าวหอม ธาตุจอมสูงสง่า ถ้ำผาแหล่งธรรม งามล้ำผ้าไหม

อำเภอดอยหลวง

ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม อำเภอดอยหลวง ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2539 โดยแยกมาจากอำเภอแม่จัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดอยหลวง ในวันที่ 24...

อำเภอขุนตาล

พระแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุขุนตาลคู่เมือง รอยพระบาทลือเลื่อง ขุนตาลเมืองคนดี