กิจกรรมการปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game”

1074

เชิญชวนพี่น้องประชาชน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน “Bike for chiangrai game” ในวันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม  2561 เวลา 06.00-10.30 น (ปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ) จุดปล่อยตัว และ เส้นชัย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

เส้นทาง แบ่งเป็น 3 ระยะทาง
– เส้นทาง A ระยะทาง 52 กม.
– เส้นทาง B ระยะทาง 42 กม.
– เส้นทาง c ระยะทาง 11 กม.

ติดต่อประสานงานได้ที่
1 เวบไซค์ / เฟสบุ๊ค / ไลน์ ของเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย
2 คุณจิตติมา ID LINE = jittimajj
3. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-713004

ค่าสมัคร 600 บาท  ได้รับการบริการ ดังนี้
– เสื้อจักรยาน Bike for chiangrai game จำนวน 1 ตัว
– อาหารเช้า อาหารว่างเครื่องดื่ม
– การบริการด้านการจราจร และ ความปลอดภัย ตลอดเส้นทาง

<<สมัครปั่น>>
<<ตรวจรายชื่อ>>
<<แจ้งชำระเงิน>>